Miscea CitronenFresch

miscea citronenfreshŁagodny płyn do mycia naczyń o zapachu cytrusowym

  • dobrze rozpuszcza tłuszcze
  • zawiera środki ochrony skóry
  • świeży zapach cytrusowy
  • neutralne pH
  • nie zostawia smug po wyschnięciu
  • ulega biodegradacji

Zakres stosowania
Uniwersalny płyn do mycia i nabłyszczania szkła i naczyń.

Zastosowanie
Dodać preparat miscea CITROENFRESH do ciepłej bieżącej wody. Zanurzyć naczynia w roztworze, po czym dokładnie spłukać czystą wodą.
Dane fizykochemiczne
Wygląd roztworu: przezroczysty roztwór w kolorze zielonym
Gęstość (20 ° C): 1.037 + / – 0.010
Wartość pH: ok. 7.0
Zapach: cytrusowy
Środki pierwszej pomocy
Kontakt z oczami: Płukać oczy wodą przez co najmniej 15 minut. W przypadku wystąpienia lub utrzymywania się podrażnienia oczu zasięgnąć porady lekarskiej.
Kontakt ze skórą: Spłukać skórę dużą ilością wody. W przypadku wystąpienia lub utrzymywania się podrażnienia zasięgnąć porady lekarskiej.
Narażenie przez drogi oddechowe: Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. W przypadku utrzymywania się objawów zasięgnąć porady lekarskiej.
Narażenie przez przewód pokarmowy: Wypić 0,2 l czystej wody. Zasięgnąć pomocy lekarskiej.
Wielkość opakowań
  • Próżniowo zamknięta saszetka o poj. 450 ml
pobierz folderzamów